شرح پروژه: دکور فروشگاه آدیدیس حرفه ای
موقعیت: قم، مرکز تجاری سیرنگ                                         سال اجرا: 1392

شرح پروژه: دکور فروشگاه مل اند موژ
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1396

شرح پروژه: دکور فروشگاه اصایل
موقعیت: فرمانیه، مجتمع پارک سنتر                                     سال اجرا: 1396

شرح پروژه: دکور فروشگاه شوز سنتر
موقعیت: لواسان، مرکز تجاری اسکای سنتر                              سال اجرا: 1395

شرح پروژه: دکور فروشگاه کارخانه لبن
موقعیت: اتوبان قم                                                           سال اجرا: 1396

شرح پروژه: دکور فروشگاه اسپیور
موقعیت: پیروزی، مرکز تجاری کوه نور                                    سال اجرا: 1400

دکوراسیون تجاری