طراحی دکوراسیون

طراحی دکوراسیون

طراحی دکوراسیون در چکاد توسط گروهی از مهندسان جوان و خوش فکر انجام می شود که هریک با توجه به تخصص خود در یکی از تیم های متعدد طراحی عضو هستند. هر تیم در حوزه تخصصی خود در زمینه طراحی دکوراسیون مسکونی، تجاری، اداری و نمایشگاهی تجربیات و دستاورد های فراوانی دارد.
تیم ها طرح های خود را مطابق با استانداردهای دکوراسیون (مسکونی، تجاری، اداری، نمایشگاهی) و برپایه اصول فنی ارایه می کنند. در چکاد الزام بر طراحی کاربردی و قابل اجرا است و از نگاه هنری صرف به دور از اصول مهندسی پرهیز می شود. طرح های ارائه شده الهام گرفته از جدیدترین طراحی های روز دنیا است و با جدید ترین نرم افزارهای ۳ بعدی سازی مطابق با واقعیت انجام می شود. فرآیند طراحی با نیاز سنجی کارفرما و امکان سنجی هزینه ای او آغاز می شود. روند طراحی در تعامل با کارفرما پیش می رود و ارائه گام به گام طراحی به کارفرما (شناخت، تجزیه تحلیل، ایده پردازی، طراحی اولیه، طراحی نهایی) در دستورکار شرکت چکاد است.
از مزیت های قابل ذکر گروه طراحی داخلی چکاد فرایند مهندسی طراحی ها در قالب آنالیز دقیق قطعات و نقشه های انفجاری است که قابلیت ارائه به کلیه کارگاه های تولیدی مربوطه را دارند. ارائه گانت چارت با توجه به WBS (ساختار شکست محصول) و پایش مرحله ای آن نیز از موارد جدایی ناپذیر فرایند پروژه چکاد است که تعهد کیفی و زمانی به کارفرمایان را تضمین می کند.
از دیگر تمهیدات گروه طراحی داخلی چکاد حضور تیم طراحی گرافیک در پروژه های تجاری، اداری و نمایشگاهی است که با توجه به نیاز کارفرما امور را تسهیل کرده و روند کار را سرعت می بخشد.

طراحی مسکونی

طراحی اداری

طراحی تجاری

طراحی نمایشگاهی

طراحی مسکونی

طراحی تجاری

طراحی نمایشگاهی

طراحی اداری