کابینت کلاسیک آقای خلیفی

نام کارفرما : آقای خلیفی

سال اجرا :

موقعیت : قم

شرح کار :

متریال :