Chekaad logo Guide

مهم ترین عنصر گروه طراحی داخلی چکاد رضایت مشتریان است. تمامی هدف و برنامه ریزی‌های ما ساختن یک تجربه لذت بخش بر پایه اعتماد و رسیدن به قله‌های زیبایی و کار آمدی برای مشتریانمان و نقش بستن اعتماد و استواری در ذهن آنهاست.

به همین منظور چکاد (قله) را به عنوان اصلی ترین المان خود قرار دادیم تا همیشه به یاد داشته باشیم گروه طراحی چکاد به دنبال ارائه بهترین کیفیت به مشتریان خود می‌باشد.

logo Construction

لوگوی چکاد از دو رنگ خاکستری تیره و نارنجی تشکیل شده و بقیه فضای لوگو بدون رنگ تعریف شده است.

هرگز لوگو را مجدد اجرا نکنید و از فایل اصلی استفاده فرمایید.

logo colors
رنگ‌های لوگو

لوگو تنها در قالب‌های رنگی استفاده می‌شود که در اینجا نشان داده شده است.
در پس زمینه‌هایی که همرنگ بخشی از لوگو می‌باشد، کل لوگو به رنگ سفید تبدیل خواهد شد.

کنتراست رنگ زمینه در پس زمینه‌های چند رنگ باید به حدی باشد که خوانایی لوگو تحت تاثیر قرار نگیرد.

Farsi
logotype

رنگ لوگوتایپ فارسی تابع مثلث کوچک داخل لوگو می‌باشد.
فونت لوگوتایپ گروه طراحی داخلی چکاد فونت Jalalدر حالت Bold  می‌باشد.
به دلیل تغییرات در فواصل حروف و کلمات برای لوگوتایپ حتما از نمونه ای که در اینجا آورده شده استفاده نمایید.

Farsi
logotype
placement
and size

English
logotype

رنگ لوگوتایپ انگلیسی تابع مثلث کوچک داخل لوگو می‌باشد.
فونت لوگوتایپ گروه طراحی دخلی چکاد فونت Arial  در حالت Bold  می‌باشد.
به دلیل تغییرات در فواصل حروف و کلمات برای لوگوتایپ حتما از نمونه ای که در اینجا آورده شده استفاده نمایید.

English
logotype
placement
and size

لوگوی گروه طراحی چکاد از دو بخش تشکیل شده، نوشته گروه طراحی داخلی چکاد و نماد چکاد که به صورت مثلث طراحی گردیده است.

استفاده از نماد لوگوی مثلثی شکل به تنهایی امکان پذیر است ولی استفاده لوگوتایپ به تنها قابل پذیرش نیست.

لوگو تنها در دو نسخه طراحی گردیده و استفاده از هیچ نسخه دیگری مجاز نیست.

– لوگو فارسی (لوگوی اصلی)
– لوگو لوگوی انگلیسی

Logo & Logotype
Clearspace
فضای ممنوعه لوگو

فضای ممنوعه به منظور بالا بردن قدرت بصری لوگو می‌باشد.

این فضا برابر با ضلع مثلث طوسی لوگو از هر طرف می‌باشد.

دستورالعمل مقابل فضای ممنوعه لوگو را نشان می‌دهد. به هیچ عنوان هیچ عنصر بصری درون این مناطق قرار نگیرد.

Logo & Logotype
Do

هنگام استفاده لوگو روی عکس زمینه زیر لوگو باید ساده باشد.

هنگام استفاده از عکس و تصاویری که لوگو را تحت تاثیر قرار میدهد. لوگو را روی نوار سفید استفاده نمایید.

Logo & Logotype
Don’ts

تغییر رنگ لوگو

تغییر جای و اندازه لوگوتایپ

استفاده هم زمان از لوگوتایپ فارسی و انگلیسی

استفاده در زاویه های مختلف