کابینت مدرن آقای تقی زاده

کابینت مدرن

1- سنگ گرانیتی مشکی
2- دستگیره U , L مخفی
3- درب MDF براق های گلاس شاین

صفحه کابینت

1- صفحه این سنگ دوبل-شاسی کشی+سنگ طبیعی است.
2- اپن جزیره cnc رنگ پلی اورتان.
3- نورپردازی زیر صفحه

نام پروژه مورد نظر

​​​​​من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم. ​​​​​من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم..​​​​​​

ویترین

1- ویترین فریم فلزی _ رنگ کوره ای + شیشه کریستال
2- نور مخفی

نام پروژه مورد نظر

​​​​​من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم. ​​​​​من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم..​​​​​​

نام پروژه مورد نظر

​​​​​من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم. ​​​​​من یک پاراگراف هستم درمورد این بخش که دوبار کلیک من را تغییر دهید. من یک پاراگراف هستم..​​​​​​

بعد از بازسازی معصومی
قبل از بازسازی معصومی

Submit

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.