درب ضد سرقت آقای شفیعی

نام کارفرما : آقای شفیعی

سال اجرا : 1397

موقعیت : پاسداران

شرح کار :

متریال :