درب ورودی

درب ورودی آقای منصوری

موقعیت: لواسان - سال اجرا: ۱۳۹۳