درب اتاق

درب اتاقی آقای پورغدیری

موقعیت: لواسان - سال اجرا: ۱۳۹۹