چکاد یک شرکت سیستماتیک

شرکت چکاد با بهره گیری از توان مهندسان صنایع در پیاده سازی سیستم های مدیریتی و بهره وری در حوزه دکوراسیون داخلی و تولید کابینت آشزخانه به عنوان یکی از پیش گامان صنعت کابینت در پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و تولید با رویکرد سیستماتیک است.
از جمله رویکردهای سیستمی ای شرکت می توان به موارد زیر اشاره کرد:​​​​​​​

کنترل پروژه در چکاد

پیاده سازی و اجرای موفق کلیه پروژه های دکوراسیون داخلی، کابینت آشپزخانه و بازسازی با در نظر گرفتن سیستم های دقیق کنترل پروژه، برنامه ریزی و تخصیص منابع، پیدا کردن نقاط بحرانی و در نتیجه اجرای فرایند پروژه در زمان مقرر دانست.

کنترل کیفیت محصول در چکاد

پیاده سازی سیستم کنترل کیفیت محصول دکوراسیون داخلی با توجه به استاندارد طراحی، تولید و اجرا یکی از ویژگی های گروه طراحی داخلی چکاد است که در نتیجه فعالیت گسترده و تجربه غنی مدیران آن در صنعت کابینت و دکوراسیون داخلی میسر گردیده است.​​​​​​​

برنامه ریزی تولید در چکاد

پیاده سازی برنامه ریزی تولید در بخش‌های تولید کابینت آشپزخانه، کمد، درب و ... با استفاده از نرم افزارهای تخصصی در تولید قطعات و محصولات و رهگیری فرایند از تولید تا انبار محصول از ویژگی های برجسته بخش تولید شرکت چکاد است.​​​​​​​

گواهینامه غرفه سازی
شماره ثبت ۴۲۹۵۶۹
وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

​گواهینامه نوع اول
ایمنی، بهداشت و محیط زیست (hsee) در صنعت نمایشگاهی
شماره مجوز ۲۲۵/۹۳/۳۸۱۳
سازمان جهاد دانشگاهی تهران

شرکت طراحی داخلی چکاد دارنده گواهینامه محیط زیست

گواهینامه ایمنی و بهداشت کار برای کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری
شماره ثبت ۵۸۲۷۲۷
انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان تهران