طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون

طراحی دکوراسیون در چکاد توسط گروهی از مهندسان جوان و خوش فکر انجام می شود که هریک با توجه به تخصص خود در یکی از تیم های متعدد طراحی عضو هستند. هر تیم در حوزه تخصصی خود در زمینه طراحی دکوراسیون مسکونی، تجاری، اداری و نمایشگاهی تجربیات و دستاورد های فراوانی دارد.
بیشتر