دکور طلافروشی تکیه

نام کارفرما : طلافروشی تکیه

سال اجرا : ۱۴۰۰

موقعیت : تجریش