دکور فروشگاه آدیداس حرفه ای

نام کارفرما : فروشگاه آدیداس حرفه ای

سال اجرا : ۱۳۹۲

موقعیت : قم, مجتمع تجاری سیرنگ