دکور فروشگاه آدیداس حرفه ای

نام کارفرما : فروشگاه آدیداس حرفه ای

سال اجرا : 1392

موقعیت : قم, مجتمع تجاری سیرنگ

شرح کار :

متریال :