غرفه نمایشگاه ۰۷

نام کارفرما : شیرآلات کاویان 

سال اجرا : ۱۳۹۳

موقعیت : نمایشگاه بین المللی