طراحی دکوراسیون نمایشگاه ۰۸

نام کارفرما : شیفر

سال اجرا : ۱۴۰۳

موقعیت : نمایشگاه بین المللی