پیدایش اولین آشپزخانه

گروه طراحی داخلی چکاد در این مقاله برایتان از چگونگی پیدایش اولین آشپزخانه و فکر عمیق و کار اصولی پشت آن می گوید تا درک بهتری از ارزش زمان و هزینه‌ای که برای انتخاب کابینت آشپزخانه می‌گذارید، پیدا کنید.

کاربردی طراحی کردن آشپزخانه تا قرن بیستم اتفاق نیفتاده بود. تا آن زمان، آشپزخانه‌ها بخش‌های مجزایی از کابینت، لوازم برقی و سایر مبلمان بودند که به طور تصادفی در اتاق‌های زیر شیروانی، زیرزمین‌ها و اتاق‌های پشتی با تهویه ی ضعیف قرار می‌گرفتند. معماران به آشپزخانه‌ها و چیدمان آشپزخانه اهمیت نمی‌دادند، در خانه‌های لوکس آشپزخانه‌ها مکانی برای فعالیت خدمتکاران بود.

پس از جنگ جهانی اول در راستای مهندسی کردن اجتماع، معماران همکار در پروژه شهر جدید فرانکفورت در آلمان، وظیفه­ ی یافتن راهی برای ساخت مسکن مقرون به صرفه  رابر عهده گرفته­اند. طراحی مسکنی که به برابری طبقاتی بیشتر افراد جامعه کمک کند. معماران تصمیم گرفتند آشپزخانه‌ها با چیدمانی از کابینت آشپزخانه را در دنیای ساختمان‌های خود بگنجانند.

متریال کابینت

لیهوتزکی، اولین معمار زن اتریشی، مسئول طراحی آشپزخانه ها شد. او در مصاحبه ای در سال ۱۹۹۷ قبل از ۱۰۰ سالگی خود گفت: « قبل از تصور ساخت آشپزخانه و کابینت آشپزخانه فرانکفورت در سال ۱۹۲۶ هرگز خودم آشپزی نکرده بودم. من آشپزخانه را نه در جایگاه یک زن حانه دار بلکه به عنوان یک معمار طراحی کردم»

لیهوتزکی یک زن خانه دار نبود، اما برای زنان خانه دار احترام زیادی قائل بود و معتقد بود که کار خانه یک کار واقعی است و باید برای آن شأن حرفه ای در نظر گرفت. او بر اساس تحقیقات، چیدمان منظمی از کابینت آشپزخانه، لوازم خانگی و صفحه روی کابینت آشپزخانه به عنوان سطح کار را ایجاد کرد. لیهوتزکی با الهام از کارایی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، گردش کار در آشپزخانه، ذخیره‌ مواد و لوازم در کابینت را استانداردسازی کرد. نتیجه کار بر اساس تصمیم زنی برای نشاندن زیبایی و وقار درکنار کارایی در آشپزخانه فوق العاده بود.

 

یک قرن از توجه به جایگاه آشپزخانه در خانه می‌گذرد و دیگر اهمیت طراحی این مکان و تاثیر آن بر گذراندن ساعات خوش تر خانه بر کسی پوشیده نیست. هر زمان احساس کردید لازم است برای تغییر  در فضای خانه و کابینت آشپزخانه تان تصمیم بگیرید، با گروه مشاوره چکاد تماس بگیرید.