شکایت از کابینت ساز را کجا ببریم؟

مطابق با قانون حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان کشور، زمانی که مصرف کننده ای، کالایی همچون کابینت آشپزخانه را خریداری می نماید، در صورت که مشکلی در آن جنس وجود داشتهکابینت ساز-کابینت آشپزخانه باشد، قادر است به مرجع صالح رسیدگی کننده به شکایت از اصناف مراجعه کرده و از مغازه دار متخلف شکایت نماید.در آمار نهایی ارائه شده از سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۹۹، بیشترین آمار شکایت مردمی از اصناف متخلف، در ابتدای امر مربوط به اتحادیه مشاوران املاک و بعد از آن از صنف کابینت سازان بوده است. این آمار اهمیت انتخاب تولید کننده کابینت آشپزخانه و کابینت ساز حرفه ای را برای دریافت خدمات طراحی، تولید و نصب کابینت آشپزخانه مطلوب نشان می دهد.

 
اتحادیه کابینت سازان

ثبت شکایت از طریق سامانه ثبت شکایات مردمی سازمان حقوق مصرف کنندگان

یکی از راه های طرح شکایت از تولید کننده کابینت و کابینت ساز شکایت از طریق سامانه های فعال و وابسته به سازمان حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور است. با این وجود همچنان اغلب متضرران از تخلفات اصناف ترجیح می دهند تا خودشان به عنوان شاکی خصوصی موضوع شکایت از صنف کابینت آشپزخانه را پیگیری نمایند. در چنین حالتی چندین راه برای شکایت از مجری تولید و نصب کابینت آشپزخانه هست تا شکایت خود را پیگیری نمایید.

طرح شکایت از طریق اتحادیه کابینت سازان چگونه است؟

یکی از راه های شکایت از کابینت ساز مراجعه شما به اتحادیه صنف کابینت سازان و ارائه مدارک و مستندات لازم به مرجع ثبت تخلفات اداره مربوطه، و پیگیری شکایت از طریق دایره پیگیری شکایات است. بازرسی ویژه صنف کابینت سازان نیز ظرف مدت زمان حدود۱۰روز، از تاریخ ثبت شکایت شما، موضوع را توسط کارشناسان مربوطه پیگیری خواهد کرد و پس از بازدید از محل نصب کابینت آشپزخانه و مطابقت آن با قرارداد و عملکرد کابینت ساز، در صورتی که کابینت ساز متخلف شناخته شود، میزان تخلف را تعیین و گزارش مربوطه را به اتحادیه و شاکی منعکس می نماید. در ادامه این فرایند و پس از اخطار به کابینت ساز و عدم اعتراض به تصمیم کارشناسان، در صورتی که رای کارشناس بر انجام تخلف از ناحیه تولید کننده کابینت باشد، سازنده کابینت متخلف موظف خواهد بود یا با رفع ایرادات کاری یا با عودت مبلغ مورد نظر به حساب مشتری، رضایت شما را به عنوان شاکی جلب نماید تا مشکل حل و فصل شود. در غیر این صورت صنف مربوطه موظف است مراتب را به مراجع بالاتر جهت اتخاذ تصمیم نهایی منعکس نماید. توجه داشته باشید که پیگیری شکایت از طریق اصناف بسیار راحت تر و سریع تر بوده و زمان کمتری را از شما هدر خواهد داد.

قرداد سفارش کابینت آشپزخانه

آیا طرح شکایت از طریق نهاد دادگاه های عمومی از کابینت ساز متخلف ممکن است؟

هر چند قانونا سازمان تعزیرات موظف به رسیدگی نسبت به تخلفات اتحادیه کابینت سازان است ولی این سازمان را نمی توان یک مرجع قضایی به حساب آورد و اشخاص برای اقدام قضایی در صورت ارتکاب تخلفات از سوی کابینت ساز یا اصناف دیگر برابر با قانون مسئولیت مدنی و در صورت وقوع خسارت از طریق محاکم دادگستری نیز می توانند نسبت به پیگری دادخواست یا طرح دعوای خود اقدام کنند.برای این امر با توجه به میزان خسارت وارده از سوی کابینت ساز به مشتری و اخذ تامین دلیل قضایی از سوی شوراهای حل اختلاف، با توجه به مبلغ خسارت وارده در این زمینه، می توان نسبت به طرح شکایت در شورای محل وقوع تخلف یا دادگاه عمومی حقوقی همان محل، دادخواست مطالبه خسارت تقدیم کرد.

چه مدارکی برای طرح شکایت از کابینت ساز متخلف یا اصناف مورد نیاز است؟

همانگونه که در ابتدای مطالب ذکر شد کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر تخلف صورت گرفته دارد از جمله قرارداد، رسید فاکتور و رسیدهای واریز وجه باید به همراه لایحه تنظیم شده و نوع دقیق خواسته پیوست پرونده گردد.

با تاکید چندباره بر اهمیت قرارداد و فاکتور با قیمت گذاری شفاف، در هنگام انتخاب کابینت ساز جهت سفارش کابینت آشپزخانه بر تعهد قیمت گذاری شفاف از سمت وی توجه کنید تا از افتادن در چرخه پیگیری شکایت جلوگیری شود.

اجرای سفارش کابینت با قرارداد

گروه طراحی داخلی چکاد پیشنهاد می کند با مطالعه مقاله قیمت کابینت آشپزخانه را چگونه محاسبه کنیم؟ قرداد سفارش کابینت آشپزخانه خود را دقیق تنظیم کنید.